اجر قدمی که برای عصبانیت کفار برداشته می شود

و لا یطؤن موطئا یغیظ الکفار ... الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین...

و قدمی نیست که برای عصبانیت کفار بردارند ...مگر اینکه برای هر قدم اجری برایشان ثبت می شود ، خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی کند....آیه ۱۲۰ توبه

/ 0 نظر / 52 بازدید