عقل معاش

عقل معاش می گوید که شب هنگام خفتن است،اما عشق می گوید که #بیدار باش ، در راه خدا بیدار باش تاروح چون شعاعی از نور به شمس وجود حق اتصال یابد.

#عقل معاش می گوید که شب هنگام #خفتن است، اما عقل #معاد می گوید که همه چشمها در ظلمات محشر، درآن فزع اکبر، ازهول قیامت گریانند، مگر چشمی که در راه خدا بیدار مانده واز خوف او گریسته باشد.

عقل #معاش می گوید که شب هنگام خفتن است، اما عشق می گوید چگونه میتوان خفت وقتی که جهان ظلمتکده کفرآبادی است که درآن احکام حق مورد غفلت است؟

عشق می گوید چگونه میتوان خفت که هنوز خون گرم امام عاشورا، اززمین کرب وبلا می جوشد و تو را فرامی خواند؟ چگونه میتوان خفت و جهان رادر کف جهال و قداره بندها رها کرد؟ نه شب هنگام خفتن نیست...

 

گفتاری از شهید آوینی


/ 2 نظر / 73 بازدید