اوماچو

الان داشتم شبکه خبر رو می دیدم داشت خبرنگارش ی گزارش از کرمان در مورد آش اوماچو پخش می کرد.

یاد  اولین باری که  این آش رو خوردم افتادم.

اون زمان یکی از دوستای مادر خانوم آرزوش ازدواج با ی جانباز بود به خانومم گفته بود به سید بگو برا من دعا کنه اگر من همسر ی جانباز نشم اون مقصره ...

بعد ازدواجشون مارو دعوت کردن خونشون و از این نوع آش بهمون دادن.

الان ی دختر داره به اسم طلائیه....

----------------------------------------------------------------------

ارتباط با خیلی ها برای ما مفید و تاثیر مستقیم رو زندگیمون داره این رو وقتی می فهمیم که بعد از گذشت چند سال به اون ارتباطات و موقعیت خودمون در اون زمان گذشته فکر کنیم.

تازه اون وقت می فهمیم تاثیر اون روابط رو.

/ 0 نظر / 47 بازدید